فرانسه مسئولیت شکنجه و قتل یک کمونیست در جنگ الجزایر را پذیرفت

دولت فرانسه مسئولیت شکنجه و قتل یک فعال کمونیست را در جریان جنگ الجزایر پذیرفته است.
موریس اودن، ریاضیدانی فرانسوی بود که در دانشگاه الجزایر کار می‌کرد و در سال ۱۹۵۷ در حالی که تنها ۲۵ سال داشت دستگیر شد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در سخنانی کم سابقه گفت موریس اودن یا تا حد مرگ شکنجه شده بود، یا آن که پس از شکنجه اعدام شد.

الجزایر در سال ۱۹۶۲ و پس از هفت سال جنگ خونبار از استعمار فرانسه خارج شد و استقلال یافت.

فرانسه رنج مردم الجزایر در دوران استعمار را پذیرفت
نمایش فیلم “نبرد الجزیره” برای سربازان آمریکا در عراق
موریس اودن یکی از معدود اروپایی‌هایی بود که با نهضت استقلال الجزایر همراه بود.

او در جریان جنگ الجزایر ناپدید شد.

قرار است امانوئل مکرون با همسر موریس اودن دیدار کند.

همچنین قرار است که اسناد طبقه‌بندی‌شده “درباره سربازان و غیرنظامیان ناپدیدشده فرانسوی و الجزایری” منتشر شوند.

امانوئل مکرون سال گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری استعمار را “جنایتی علیه بشریت” خواند. هرچند او گفته است که برای جنایات در دوران استعمار غرامت پرداخت نخواهد شد.

فرانسه تنها در سال‌های اخیر است که مسئولیت بخشی از اقدامات خود را پذیرفته است.

You may also like...

ege123