فرمانده گروه واگنر: بیست هزار نفر از اعضای واگنر در باخموت کشته شدند

000

یوگنی پریگوزین، رئیس گروه واگنر روسیه گفته است که بیست هزار تن از نفرات مزدور این گروه در جنگ برای شهر باخموت کشته شده‌اند.

مزدوران گروه واگنر در کنار سربازان ارتش روسیه در جنگ اوکراین شرکت دارند و گفته شده است که عملیات شهر باخموت عمدتا با این گروه بوده است.

این افراد عمدتا از مجرمان زندان‌های روسیه بوده‌اند که در برابر شرکت در عملیات جنگی علیه اوکراین، به آنان وعده آزادی از حبس داده می‌شود.

آقای پریگوزین گفته است که نیمی از کشته‌شدگان این عملیات مجرمان اعزامی بوده‌اند.

او در مصاحبه‌ای که به طور گسترده در رسانه های اجتماعی منتشر شده است که برای روسیه، تهاجم به اوکراین نتیجه معکوس به بارآورده است.

او گفت که هدف روسیه غیرنظامی کردن اوکراین و جلوگیری از نزدیکی آن با غرب بود اما این جنگ منجر به شرایطی شد که اوکراین از سراسر جهان کمک تسلیحاتی دریافت می‌کند.

در روزهای اخیر دولت روسیه اعلام کرد که سرانجام شهر باخموت را پس از چندین ماه جنگ به تصرف درآورده است.

اوکراین تلویحا تصرف بخش عمده این شهر ویران شده را تایید کرده هرچند گفته است که نیروهای نظامی این کشور همچنان در بخش‌های کوچکی از شهر به مقاومت ادامه می‌دهند.

روسیه در ماه‌های پس از جنگ با ناکامی‌های متعددی مواجه شد و سقوط باخموت را به عنوان یک پیروزی بزرگ قلمداد کرده است.