فرمانده یگان ویژه زنان: در مواجهه با معترضان از لباس‌های مشکی ضد ضربه استفاده می‌کنیم

3

خبرگزاری فارس گفتگویی را با فرمانده یگان ویژه زنان نیروی انتظامی با نام «سرهنگ حیدری» را منتشر کرده‌اند که در آن در خصوص نوع پوشش نیروهای تحت امرش گفته است: «ماموران ما در زمان‌های معمولی از مانتو و شلوار و مقنعه و چادر استفاده می کنند؛ اما در مواجهه با عده ای معترض که رفتارهای هنجارشکنانه از خود بروز می‌دهند باید قاطعانه در صحنه حاضر شد و در صورت لزوم برخورد کرد، در آن صورت از لباس ‌های مشکی ضد ضربه مخصوص رزم استفاده می کنیم».

خانم حیدری گفته است: «در ناآرامی‌های اخیر علی‌رغم اینکه ماموران زن یگان ویژه هیچ تنشی با مردم عادی نداشته و حضورشان صرفاً پیش‌دستانه و برای پیشگیری بود».

وی در خصوص نوع پوشش نیروهای یگان ویژه زنان هم گفته است: «هرکس به واسطه شغل خود ملزومات و تجهیزات مربوط به آن را داراست. ما هم به عنوان زنان یگان ویژه که کارمان برخورد با ناآرامی‌ها در قالب اعتراضات و تجمعات غیرقانونی است باید لباسمان از طراحی ویژه برخوردار باشد؛ همانطور که به لباس مشاغل دیگر ایراد نمی گیریم».