بر اساس گزارش های منتشر شده در ایران فرونشست زمین در این کشور برخی از “تاسیسات مهم آن را تهدید می‌کند”.

هفته نامه تجارت فردا چاپ تهران در گزارشی گفته است که فرونشست زمین که به دلیل خشکسالی و افزایش برداشت آب های زیرسطحی در سال های اخیر تشدید شده است در برخی از مناطق ایران به بیش از ۳۰ سانتیمتر رسیده است.

بر اساس این گزارش چنین وضعیتی “باعث خسارت‌های زیادی بر زیرساخت‌ها، مانند خطوط انتقال نفت و گاز و آب و برق خواهد شد. خطری که هم‌اکنون سه خط موازی انتقال نیرو و خط توزیع ۲۰ کیلوولتی را در بخشی از دشت اشتهارد تهدید می‌کند”.

این گزارش که بر پایه تحقیق علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران، انجام شده است می گوید که از ۳۱ استان ایران “در ۱۸ استان محدوده های با خطر بالای فرونشست زمین، افزایش یافته است”.

براساس این گزارش استان اصفهان با ۳۱ شهر واقع بر پهنه‌های با خطر بالای فرونشست زمین در ردیف اول از لحاظ تعداد سکونت‌گاه‌های شهری است. استان‌های تهران با ۳۰ شهر، کرمان با ۲۵ شهر و خراسان رضوی با ۲۴ شهر در رتبه‌های بعدی‌ قرار دارند.

فرونشست زمین در یزد
بازدید مقام های دولتی از آثار فرونشست زمین در یزد

گزارش از منطقه شمال شرقی اصفهان و در فاصله تقریبی ۲۲ کیلومتری از مرکز شهر که در گذشته از مناطق پرآب توصیف شده به عنوان یکی از مناطقی یاد کرده که آثار فرونشست زمین در آن مشهود است.

این گزارش می گوید به دلیل فرونشست زمین در این بخش از اصفهان، “شکلی همچون تونل” با بروز شکاف های ناشی از فرسایش در زمین نمایان شده است.

محدوده زمین های جنوب ورامین هم گزارش شده که فرونشست زمین “خطر و تهدید جدی برای زیر ساخت ها” ایجاد کرده است.

“حفاری چاه‌های مجوزدار و فاقد مجوز بی‌رویه آب‌های زیرزمینی علاوه بر خشکسالی‌های ممتد” از عوامل اصلی کاهش سطح آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین در ایران عنوان شده است.

در این گزارش گفته شده است که “روش‌های غلط و منسوخ آبیاری‌های زراعی” که “نیاز به استحصال بی‌رحمانه آب از سفره زیرزمینی دارد” در وقوع و گسترش فرونشست زمین در ایران نقش داشته است.

فرونشست زمین پدیده تقریبا نوظهوری است که ۱۵۰ کشور از جمله ایران با آن درگیر هستند اما وضعیت ایران بر اساس گزارش ها “بحرانی” است.

بر اساس اعلام مجامع بین المللی فرو نشست سالانه ۴ میلیمتر از زمین “نشانه بحران” است درحالی که به طور نمونه حدفاصل بین دشت فسا و جهرم در استان فارس فرونشست زمین تا ۵۴ سانتیمتر یعنی حدود ۱۴۰ برابر حد بحران جهانی آن است.