» فروپاشی ایران از درون، برنامه بولتون و پمپئو برای تغییر نظام

 

متن پیش رو بخش سوم و پایانی از گزارش نشست برگزار شده در سایت دیپلماسی ایرانی با موضوع ” آینده برجام ” است که بهسخنان و مواضع دکتر حسن بهشتی پور، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل اشاره دارد:

حسن بهشتی پور در خصوص ارزیابی اقتضائات و سرنوشت برجام در پایان وعده 120 روزه ترامپ چنین اظهار داشت که اساسا تمامی گفته ها و اعمال ترامپ و تیم او نه در قالب یک برنامه ریزی دقیق که بر مبنای یک تشتت بی سابقه در ساختار حاکمیتی کاخ سفید در حال انجام است.

او معتقد بود که روی سخن ما با رئیس جمهوری است که به هیچ وجه نرمال وعادی نیست، لذا ترامپ با چنین خصایصی در ساختار دولت خود با معضلات بسیار جدی روبه رو است که تغییر بیش از 34 نفر در کابینه و ساختار دولت، آن هم در کمتر از 15 ماه نشان از بی ثباتی جدی در درون آمریکا دارد.

این کارشناس روابط بین الملل در ادامه اعلام داشت که اگر تمامی مواضع ترامپ به برجام ختم می شد، می توانستیم تا حدودی حرف آقای دکتر ایزدی را قبول کنیم، اما زمانی که ترامپ به راحتی از پیمان آب وهوایی پاریس خارج می شود، پیمانی که علاوه بر ایالات متحده نزدیک به 120 کشور دیگر آن را به تصویب رسانده و نسبت به انجام کلیه مفاد آن هم متعهد شده اند و یا قرارداد مهم اقتصادی خود با کانادا و مکزیک یعنی نفتا (NAFTA) را زیر سوال می برد، نمی توان سخنان دکتر ایزدی را در خصوص خروج ترامپ از برجام درست دانست. پس باید با عینک دیگری به تحلیل واکنش ها و اقدامات ترامپ در مقابل توافق هسته ای نگریست. به عبارت دیگر این گونه نیست که آمریکا به صورت خاص و جداگانه فقط به برجام توجه داشته باشد و اقدام به بدعهدی و خلف وعده در آن کند، بلکه باید به صورت یک ساب سیستم به آن نگاه شود، یعنی در کاخ سفید چندین موضوع متفاوت دیپلماتیک در کنار هم در حال بررسی، تحلیل و مدیریت برای انجام اقدامات لازم و مناسب آمریکا است که یکی از آنها برجام است. پی پرونده جداگانه ای برای برجام از جانب آمریکا در خصوص بازی با توافق هسته ای و یا خروج از آن وجود ندارد. اگر چنین بود در همین 15 ماه این کار انجام شده بود. برخی از کارشناسان از طیف آقای دکتر ایزدی معتقدند که ترامپ هم مانند بوش پسر، ریگان و سایر روسای جمهوری پیشین آمریکا است. اما با رصد رفتارها و گفتار ترامپ در همین 15 ماه می بینیم که اگر چه شعار او هم “اول آمریکا” است و در استراتژی هم بر همان روال روسای جمهوری قبلی قدم بر می دارد، اما در انتخاب روش ها و تاکتیک به شدت متفاوت از گذشتگان عمل می کند. همین روش او سبب شده که چهره ایالات متحده در همین 15 ماه، هم در داخل و هم در صحنه بین الملل به شدت تخریب شود.

You may also like...