قوه قضاییه ایران از اعدام سه نفر دیگر خبر داد، نهادهای حقوق بشری: اعدام‌شدگان بیش از هفت نفر هستند

3

نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش داده‌اند که بامداد چهارشنبه حکم اعدام دستکم هفت زندانی به اجرا در آمده است. خبرگزاری‌ قوه قضائیه ایران اعدام سه نفر را بدون ذکر نام گزارش کرده است.

این احکام با وجود اعتراض‌های گسترده‌ به اعدام‌های اخیر ایران و همچنین تجمع شبانه خانواده‌ها به اجرا در آمده است. به این ترتیب در یک هفته گذشته قوه قضاییه ایران از اعدام هفت نفر به جرائم مختلف خبر داده است.

بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری حسین پنجک، عبدالحسین امامی مقدم و بابک آقایی سه نفری هستند که به اتهام مواد مخدر در زندان قزلحصار اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که چهار نفر دیگر نیز در زندان رجایی‌شهر اعدام شده‌اند اما نهادها یا رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین خبری را منتشر نکرده‌اند.