6
مقام‌های جمهوری اسلامی اعزام تیم ملی شمشیربازی اسلحه «اپه» زیر ۲۳ سال ایران را به خاطر حضور تیم اسرائیل در مسابقات جهانی شمشیربازی ممنوع کردند.
صادق آرامش، سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه «اپه» روز شنبه ۱۰ اردیبهشت به خبرگزاری «میزان» گفت در این دوره از مسابقات جهانی پنج تا شش شمشیرباز از اسرائیل حضور دارند.
آرامش از حضور ورزشکاران اسرائیلی اظهار «تاسف» کرد و گفت در نهایت «مصلحت این شد که قید این سفر را بزنیم.»
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۲ با روش‌های گوناگون مانع از رویارویی ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی می‌شود.
این سیاست طی چهار دهه گذشته هزینه‌های فراوانی به ورزشکاران و تیم‌های ورزشی در ایران تحمیل کرده است.
تعلیق تیم ملی جودو ایران یکی از این هزینه‌هاست که روز جمعه ۹ اردیبهشت اعلام شد. رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش در این‌باره برای چهارمین بار به تعویق افتاده است.
فدراسیون جودو ایران چهار سال است از حضور در همه فعالیت‌های ورزشی و بین‌المللی محروم شده است.
بر پایه رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون جودو ایران تا شهریور سال ۱۴۰۲ در تعلیق خواهد ماند.
این حکم مهر ماه سال ۱۳۹۸ پس از محرز شدن تخلف جمهوری اسلامی در رویارویی نماینده ایران با نماینده اسرائیل در یک مسابقه جودو صادر شد.
خودداری از مسابقه به دلایل سیاسی، طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک و تمام فدراسیون‌های جهانی ممنوع است.
در ایران سال‌هاست که ورزشکاران به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی منع شده‌اند.
این سیاست در کنار سایر محدودیت‌ها در دو دهه گذشته منجر به مهاجرت بیش از ۳۸ ورزشکار از ایران شده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم بی‌اعتنا به این هزینه‌ها و اعتراض‌ها شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به فدراسیون‌های ورزشی گفت که «نباید در این حوزه، به هیچ وجه منفعل شوند» و ورزشکار ایرانی نباید با رقبای اسرائيلی «دست بدهد.»
خامنه‌ای سال ۱۳۹۷ هم به ورزشکاران گفته بود از مسابقه ندادن نترسید و «به دَرَک که {فدراسیون‌های ورزشی} ناراضی می‌شوند، {چرا که } هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.»