مجلس خبرگان گزارش‌ها درباره «جانشینی موروثی» مجتبی خامنه‌ای را «شبهه‌پراکنی» خواند

Screen Shot 2022-09-07 at 11.39.29 AM

مجلس خبرگان رهبری گزارش‌های منتشر شده در مورد «جانشینی موروثی» مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی را «شبهه‌پراکنی» خواند و مدعی شد این نهاد به «شایسته‌گزینی و انتخاب اصلح» توجه دارد.

در بیانیه پایانی دهمین نشست دوره پنجم مجلس خبرگان که روز چهارشنبه ۱۶ شهریور منتشر شد، از این نهاد به عنوان «معتمدان ملت» نام برده شده است که «برحسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه‌پراکنی‌ها را بی‌معنا» می‌داند.

به نظر می‌رسد این بخش از بیانیه مجلس خبرگان واکنشی باشد به یک نوشته میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات ۸۸، که اواسط مردادماه از سوی وب‌سایت «کلمه» منتشر شد و در آن پیرامون «جانشینی موروثی رهبری» در ایران هشدار داده بود.

آقای موسوی که از سال ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برد، با اشاره به احتمال جانشینی مجتبی، فرزند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، پس از مرگ او نوشته بود: «۱۳ سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟»