08/16/22
مهرداد پارسا  

 

 مهرداد پارسا: روزنامه نگار و مفسر سیاسی روزهای  سه شنبه  و پنج شنبه و جمعه  در برنامه مجله خبری که طی آن کارشناسان ویژه نیز حضور دارند و آگاهیهای لازم را به بینندگان ارائه می دهند و همچنین   اجرای اخباردر روزهای شنبه و یکشنبه با ایشان است

آدرس پست الکترونیک برنامه مجله خبری : parsa@parstv.tv

ساعات پخش برنامه به ترتیب زیر است

جدول پخش برنامه مجله خبری
برنامه ها به وقت تهران به وقت اروپا به وقت غرب امریکا
 مجله خبری (سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه ها ) پخش زنـده ۱۸ : ۳۰  ۱۶ : ۰۰  ۰۷ : ۰۰
(اخبار ( شنبه و یکشنبه ۲۲:۰۰ ۱۹:۳۰ ۱۰:۳۰