محمد خاتمی «براندازی» را رد کرد؛ «باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی برگشت»

Screen Shot 2023-02-05 at 2.29.38 PM

رئیس‌جمهور پیشین ایران می‌گوید «نارضایتی گسترده» در کشور آشکار است و اشتباه بزرگ نظام حکمرانی کشور این است که جلب رضایت بخش کوچکی از جامعه را که به خود وفادار می‌داند، به قیمت افزایش نارضایتی اکثریت جامعه مدّ نظر قرار داده است.

محمد خاتمی روز یکشنبه ۱۶ بهمن با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفته است «جوان امروز سخت عاصی و معترض است، نه فقط آن‌هایی که در میدان بوده و اعتراض‌شان با سرکوب و برخورد نامناسب روبرو شده، بلکه دل‌های انبوهی از جوانان و حتی نسل‌های پیشین که در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است».

به گفته این چهره برجسته اصلاح‌طلبان حکومتی، جامعه ایران از جهات مختلف دچار «بحران» است.

رئیس‌جمهور سابق ایران در این بیانیه، «براندازی» جمهوری اسلامی را رد کرده و مدعی شده که «به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست».

او همچنین مدعی شده است که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی «منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست»، بلکه به گفته او، «با بازگشت به روح و نصّ همین قانون اساسی میسر است».