محمد مساعد، خبرنگار ایرانی برنده جایزه آزادی بیان در پیامی به کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک گفت “ایران بیش از پیش به سیاهچاله‌ای تبدیل شده که درک درست وضعیت را ناممکن می‌کند.”

آقای مساعد یکی از برندگان این جایزه در سال ۲۰۲۰ بود که آن زمان به دلیل محکومیت زندان امکان شرکت در مراسم را نداشت، اما اکنون با خروج از ایران پیامش را به مراسم مجازی این جایزه در سال ۲۰۲۱ فرستاده است.

او در ابتدا گفت از کشوری می‌آید که صدای مردم کمتر شنیده می‌شود و با وجود “فجایعی” مانند شلیک به هواپیمای مسافری، کشتار آبان ۱۳۹۸، بحران اقتصادی و فساد گسترده و ممنوعیت واردات واکسن، مردم “هرگز به درستی از ابعاد آن آگاه” نشده‌اند: “ما نمی‌دانیم چند نفر در ایران به دلیل کرونا از بین رفته‌اند چون از همان روز اول این آمار مخفی شده است. ما نمی‌دانیم چند نفر در اعتراضات سال‌های اخیر کشته شده‌اند و ما نمی‌دانیم شلیک به هواپیما چرا و چگونه رخ داد. من بخشی از زندگی‌ام را برای پاسخ به سوالاتی از دست داده‌ام که سوال مشترک میلیون‌ها ایرانی بوده‌اند.”

به گفته آقای مساعد این سوال‌ها پاسخ داده نمی‌شود چون در ایران “سخن گفتن از حقیقت خطرناک است، چرا که حکومت، نه تنها از خود حقیقت، بلکه از جسارتی که در پسِ گفتن حقیقت پنهان است، می‌ترسد.”