امروز مدارس/مکاتب “پسرانه” در افغانستان پس از تسلط طالبان دوره تازه تحصیلی را آغاز می‌کنند. وزارت معارف/آموزش و پرورش اداره طالبان در اطلاعیه‌ای از دانش‌آموزان پسر و آموزگاران مرد در این کشور خواسته تا به مدارس و مکاتب بازگردند اما دختران را دعوت نکرده که با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.

در اطلاعیه وزارت معارف که روز گذشته نشر شد، آمده است:” به اطلاع تمام مکاتب ابتدایی، لیسه (دبیرستان) و مدارس رسمی طبقه ذکور رسانیده می‌شود تا روند آموزشی خویش را سر از تاریخ ۲۷ سنبله/شهریور آغاز کنند. بنا بر این تمامی استادان و شاگران طبقه ذکور باید به مکاتب خویش حاضر شوند.”

اگرچه وزارت معارف آن را “آغاز روند تدریجی تعلیمی” خوانده است، که ممکن است به معنای تدوین فرامین جداگانه برای تحصیل دختران باشد.

کاربری در توییتر نوشته که “در اعتراض به نادیده گرفتن حق تحصیل دختران، آموزش پسران در مکاتب را نیز تحریم کنید. لبیک گفتن به تبعیض است اگر زنگ مکاتب بدون حضور دختران نواخته شود و شما با بدرقه کردن پسران تان به سوی مکتب عملا این تبعیض را پذیرفته اید.”

پایان پست Twitter, 1

کاربر دیگری نیز نوشته که “در دوره قبلی شان (دهه ۱۹۹۰) هم به همین ترتیب مکاتب ذکور شروع شد و گفتند بعد از منظم کردن بخش مکاتب دختران شروع خواهد شد که پنج سال طول کشید.”

پایان پست Twitter, 2

حمیرا ثاقب، فعال اجتماعی نیز در توییتر نوشته که “تکرار تاریخ، زنان به جرم زن بودن حبس شدند.”

پایان پست Twitter, 3

مریم سادات نیز توییتی نوشته که “بازگشایی مکاتب بدون حضور دانش آموزان دختر و آموزگاران زن یک حقارت تاریخی است بگذارید این دختران بِه ثمر برسد هیچ جامعه بدون حضور زن بِه شگوفایی نمیرسند و پایدار نیست …”

پایان پست Twitter, 4

.
دختران پیش از ورود طالبان به کابل در سال ۱۹۹۲ نیز درس می‌خواندند.

در دوره پنج ساله قبلی تسلط طالبان بر کابل در سال‌های ۱۹۹۲-۲۰۰۱ نیز دختران از ادامه تحصیل بالاتر از کلاس ششم منع شده بودند.

وزارت معارف

منبع تصویر، وزارت معارف

کاربر دیگری در فیسبوک نوشته که “دختران افغانستان را فراموش نکنید!”

دوستان و رفقای مرد؛ از شما درخواست میکنیم تا هنگام مشخص نشدن آغاز مجدد مکاتب و پوهنتون های (مدارس و دانشگاه ها) دخترانه از رفتن به این مراکز خودداری کنید.”