مدیر ایرانی بانک مالتی اتهاماتش را در نیویورک رد کرد

مدیر ایرانی بانکی در مالت که به نقض تحریم های ایران متهم شده است روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک اعلام بی گناهی کرده است.

علی صدر هاشمی نژاد مدیر بانک پیلاتوس مالت که دوشنبه هفته پیش در ویرجینیا دستگیر شد به ارسال ۱۱۵ میلیون دلار با تکیه بر نظام مالی آمریکا از ونزوئلا برای شرکتی در ایران متهم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز او اتهاماتش را در برابر قاضی باربارا موزس در منهتن رد کرد. قاضی درخواست متهم برای آزادی در قبال وثیقه را کرد و گفت که ثروت او و تماس هایش در اطراف جهان خطر فرار را بالا می برد. وکیل آقای هاشمی نژاد اما گفت او پیوندهایی قوی در آمریکا دارد. دادستان ها هفته پیش گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد. به گفته آنها خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام "گروه استراتوس" را کنترل می کند که دارای فعالیت های اقتصادی بین المللی است و پروژه ای را برای احداث هزاران خانه در ونزوئلا هدایت می کرد. این پروژه محصول موافقتنامه هایی است که ایران و ونزوئلا در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ امضا کردند و خواستار همکاری میان دو کشور در خانه سازی در این کشور آمریکای جنوبی می شد. براساس ادعانامه دادستانی یک شرکت ایرانی که استراتوس از آن تحت عنوان "شرکت بین المللی مسکن ایران" نام می برد در سال ۲۰۰۶ با یک شرکت انرژی ونزوئلا وارد معامله ای ۴۷۶ میلیون دلاری برای ساختن هفت هزار واحد مسکونی شد. دادستان ها گفتند آقای صدر عضو کمیته ای بود که بر اجرای آن پروژه نظارت داشت. به گفته آنها صدر در این پروژه گام هایی برای دور زدن تحریم های آمریکا برداشت که شامل مخفی کردن نقش ایران و طرف های ایرانی در انتقال پول از طریق نظام بانکی آمریکا بود. آقای صدر که ۳۸ سال دارد از جمله به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض تحریم ها متهم شده است. وکیل آقای هاشمی نژاد چهارشنبه گفت که پرداخت ها به نفع دولت ایران انجام نشده و پدر آقای صدر که موسس گروه استراتوس بود در یک مقطع به خاطر مخالفت با دولت ایران زندانی شده بود. به گزارش رویترز در پی بازداشت آقای هاشمی نژاد مرجع خدمات مالی مالت دارایی های بانک پیلاتوس را مسدود کرد. یک ایرانی به اتهام 'ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران' در آمریکا دستگیر شد

مدیر ایرانی بانکی در مالت که به نقض تحریم های ایران متهم شده است روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک اعلام بی گناهی کرده است.

علی صدر هاشمی نژاد مدیر بانک پیلاتوس مالت که دوشنبه هفته پیش در ویرجینیا دستگیر شد به ارسال ۱۱۵ میلیون دلار با تکیه بر نظام مالی آمریکا از ونزوئلا برای شرکتی در ایران متهم شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز او اتهاماتش را در برابر قاضی باربارا موزس در منهتن رد کرد.

قاضی درخواست متهم برای آزادی در قبال وثیقه را کرد و گفت که ثروت او و تماس هایش در اطراف جهان خطر فرار را بالا می برد. وکیل آقای هاشمی نژاد اما گفت او پیوندهایی قوی در آمریکا دارد.

دادستان ها هفته پیش گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.

به گفته آنها خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام “گروه استراتوس” را کنترل می کند که دارای فعالیت های اقتصادی بین المللی است و پروژه ای را برای احداث هزاران خانه در ونزوئلا هدایت می کرد. این پروژه محصول موافقتنامه هایی است که ایران و ونزوئلا در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ امضا کردند و خواستار همکاری میان دو کشور در خانه سازی در این کشور آمریکای جنوبی می شد.

براساس ادعانامه دادستانی یک شرکت ایرانی که استراتوس از آن تحت عنوان “شرکت بین المللی مسکن ایران” نام می برد در سال ۲۰۰۶ با یک شرکت انرژی ونزوئلا وارد معامله ای ۴۷۶ میلیون دلاری برای ساختن هفت هزار واحد مسکونی شد. دادستان ها گفتند آقای صدر عضو کمیته ای بود که بر اجرای آن پروژه نظارت داشت.

به گفته آنها صدر در این پروژه گام هایی برای دور زدن تحریم های آمریکا برداشت که شامل مخفی کردن نقش ایران و طرف های ایرانی در انتقال پول از طریق نظام بانکی آمریکا بود.

آقای صدر که ۳۸ سال دارد از جمله به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض تحریم ها متهم شده است.

وکیل آقای هاشمی نژاد چهارشنبه گفت که پرداخت ها به نفع دولت ایران انجام نشده و پدر آقای صدر که موسس گروه استراتوس بود در یک مقطع به خاطر مخالفت با دولت ایران زندانی شده بود.

به گزارش رویترز در پی بازداشت آقای هاشمی نژاد مرجع خدمات مالی مالت دارایی های بانک پیلاتوس را مسدود کرد.

یک ایرانی به اتهام ‘ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران’ در آمریکا دستگیر شد

You may also like...