ساکنان منطقه‌ای در شمال نیجریه می‌گویند که به دنبال یورش گروه بزرگی از افراد مسلح به مدرسه‌ای در آن منطقه در بامداد روز جمعه ۸ اسفند، صدها دختر ناپدید شده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، این مدرسه در ایالت زامفارا قرار دارد و یکی از تازه ترین صحنه های آدم ربایی گسترده دانش آموزان در نیجریه به شمار می رود.

آسوشیتدپرس به نقل از یکی از ساکنان منطقه به نام نصیرو عبداللهی می نویسد که بنا بر اسناد و مدارک مدرسه ۳۰۰ دختر دانش آموز، از جمله دو دختر ۱۰ و ۱۳ ساله آقای عبداللهی، ناپدید شده اند.

یکی دیگر از ساکنان نیز گفته است که مردان مسلح همچنین به یک اردوگاه نظامی و یک پست ایست و بازرسی در نزدیکی آن محل حمله کردند و در حالی که ساعت ها در مدرسه بودند، مانع مداخله سربازان شدند.

این کشور غرب آفریقا سال ها است که شاهد چنین آدم ربایی هایی بوده است. از جمله در آوریل ۲۰۱۴ که گروه جهادی بوکو حرام، ۲۷۶ دختر دانش آموز را از یک مدرسه ربود و هنوز بیش از صد دختر ناپدید هستند.