مردم ایران در مقابل سرکوب، ارعاب و اعدام جمهوری اسلامی

Screen Shot 2023-01-07 at 1.33.25 PM

از ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و روحانیون عضو مجلس خبرگان، تا روسای قوای سه‌گانه همه بر تداوم سرکوب و برخورد با معترضان و قطع ست و پا و اعدام آن‌ها تاکید دارند. ابراهیم رییسی در مراسم تشییع شهدای گمنام در تهران معترضان را معاند خوانده گفته است که حکومت به آن‌ها رحم نخواهد کرد. آنچه سخنان رییسی را بهانه خوبی برای بررسی اهداف حکومت از گسترش صدور احکام اعدام‌ها کرده است بخشی از سخنانش بود که به نظر مانیفست و راهکار جمهوری اسلامی برابر معترضان را نمایان می‌کند. رییسی گفت: ما حق عقب‌گرد نداردیم. این همان رویکردی که علی خامنه‌ای طی دوران رهبری‌اش بر آن اصرار داشته و به نظر الگوی حکمرانی را ایستادن بر مواضع، ولو به قیمت کشتار و سرکوب منتقدانش می‌داند.