مردم غزه از خانه‌های خود فرار می‌کنند

3

پی هشدار اسرائیل به ساکنان شمال غزه برای تخلیه این منطقه، تصاویر زیادی از مردم شهر غزه منتشر شده که در حال ترک خانه‌های خود هستند.

در میان کسانی که تلاش می‌کنند به امنیت برسند، کودکان هم دیده می شوند.

نزدیک به نیمی از جمعیت غزه زیر ۱۸ سال هستند.

غزه
غزه
غزه
غزه
غزه