مرور هفتگی رسانه‌های روسی؛ راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب به نفع روسیه است یا امتیازدهی به ایران؟

Screen Shot 2023-06-13 at 5.54.05 PM

کریدور شمال-جنوب که قابلیت‌های ترانزیتی ایران عنصر مهم آن به شمار می‌رود، همچنان به‌عنوان یک طرح مهم مورد توجه رسانه‌های روس است. اما همچون هفته‌های پیشین, تأثیر جنگ بر تمام جنبه‌های زندگی مردم از موضوعات اصلی مورد توجه رسانه‌هاست به‌ویژه که با طولانی‌شدن جنگ شرایط پایان‌گرفتن آن مبهم‌تر از گذشته شده است.

ادامهٔ درگیری‌ها در استان بلگورود روسیه و تخریب سد نواکاخوفکا که فاجعهٔ کم‌سابقهٔ انسانی و زیست‌محیطی در پی داشته است، از تحولات اصلی هفتهٔ گذشته بود اما در رسانه‌های نزدیک به کرملین پوشش چندانی یافت. در این میان نیروهای اپوزیسیون روسیه تلاش می‌کنند «برای آیندهٔ روسیهٔ بدون پوتین» متحد شوند.

تازه‌ترین تحولات جنگ در رسانه‌های روسیه

در میان گزارش‌های ضدونقیض دربارهٔ دلایل تخریب سد نواکاخوفکا در جنوب اوکراین و پیامدهای وخیم این فاجعه، گفته می‌شود که رسانه‌های نزدیک به کرملین دستور مستقیم برای پوشش ویژهٔ خبری در این‌ باره دریافت نکرده‌اند و این در حالی ست که معمولاً دفتر ریاست‌جمهوری روسیه فوراً پس از وقوع یک رویداد مهم دستورالعملی در اختیار رسانه‌های زیر نظرش قرار می‌دهد. شاید به همین دلیل رسانه‌های نزدیک به کرملین کوشیده‌اند هرچه کمتر به این موضوع بپردازند و حتی در برنامه‌های خبری تلویزیونی این موضوع در صدر اخبار نبود.