در دو دهه گذشته چندین دانشمند و چهره هسته‌ای و موشکی ایران کشته شده‌اند. در تاسیسات استراتژیک ایران انفجارهای زیادی رخ داده و هزاران سند برنامه هسته‌ای به سرقت رفته است.

در بیشتر موارد مقامات امنیتی ایران این حوادث را تکذیب کرده‌اند یا کم‌اهمیت خوانده‌اند. اما تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌دهد بسیاری از آنها خرابکاری بوده است.

مستندی که ژیار گل، گزارشگر بی‌بی‌سی، درباره جنگ پنهان ایران و اسرائیل تهیه کرده، نشان از نفوذ عمیق موساد، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران دارد.