حسام‌الدین آشنا، مشاور ارشد حسن روحانی توسط هیات منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفته است که “پرونده مربوط به حسام الدین آشنا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد” و “هیات منصفه در یک اتهام و دو شکایت متهم را با اکثریت آرا مجرم و در ضمن با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست”.

آقای آشنا روز گذشته در توییتی گفته بود که قرار است در جلسه علنی دادگاه جرم سیاسی شرکت کند.

وی نوشته بود که به دلیل نوشتن توییت‌هایی در خصوص “هواپیمای اوکراینی” و “طبری” معاون سابق قوه قضائیه در حال محاکمه است.