مصاحبه با زن شجاع در مراسم تشییع هاشمی_ من به عشق رهبر نیامدم به عشق خاتمی آمدم –من اهل سرزمینی هستم که زنان غیرت مرد و مردانش خواب خرگوش دارند

من اهل سرزمینی هستم که زنان غیرت مرد و مردانش خواب خرگوش دارند

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

perabet film izle elektronik sigara