براساس گزارش رسانه‌های ایران، انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور ایران در اولین نشست خبری خود، با اشاره به آنچه او ‘هجمه برخی رسانه‌‌ها’درباره ازدواجش در ۱۶ سالگی خواند، توضیح داد که در ۱۶ سالگی “به پختگی لازم رسیده بود و در آن دوره رشد فکری کافی برای این موضوع را داشته است”.

انسیه خزغلی در ادامه گفت: شرط سنی ملاک کودک همسری نیست و باید مسائلی مانند بلوغ فکری و اجتماعی را هم در نظر بگیریم

انسیه خزعلی اضافه کرد: “ما با زندگی که همه جوانب در آن سنجیده شده و ارزش‌ها در آن در نظر گرفته شده باشد می‌توانیم الگو و تمدن ساز باشیم و باید در حوزه سبک زندگی فرهنگ سازی‌های لازم را انجام دهیم.”