معترضان «خانه خمینی» را در خمین آتش زدند

Screen Shot 2022-11-18 at 11.43.33 AM

‌ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود مربوط به پنجشنبه ۲۶ آبان و شهر خمین است.

افرادی که روی ویدیوها صحبت می‌کنند می‌گویند که «خانه خمینی را آتش زده‌اند».

اشاره آنها می‌تواند به مجموعه بیت «خانه-موزه‌ خمینی» در شهر خمین باشد که به محل زندگی و اقامت روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تعلق دارد که اکنون به عنوان موزه ای برای حفظ آثار او بدل شده است.

در دو ماه اخیر که اعتراض‌ها در ایران ادامه داشته، بارها اماکنی از جمله ساختمان‌های بسیج و حوزه علمیه آتش زده شده است.

غروب پنجشنبه تصاویر مختلفی از حضور گسترده معترضان در خیابان‌های خمین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.