مقاومت دانشجویان دانشگاه تهران در برابر تلاش حراست برای تحمیل حجاب اجباری

۰۷

مقاومت دانشجویان دانشگاه تهران در برابر تلاش ماموران حراست برای تحمیل حجاب اجباری بر سر زنان دانشجو، به حمله خشونت‌بار ماموران حراست به دانشجویان انجامید.

دانشجویان معترض در دانشگاه تجمع کرده و شعار «زن، زندگی، آزادی» دادند.

در ویدئوهایی که از اعتراضات امروز منتشر شده ده‌ها دانشجوی خشمگین دیده می‌شوند که در برابر ماموران حراست شعار می‌دهند «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.»

آنها خطاب به ماموران امنیتی حاضر دانشگاه گفتند: «حراست برو گم شو!»