مناقشه قره‌باغ؛ جمهوری آذربایجان رهبر سابق قره‌باغ را دستگیر کرد

3

نیروهای ویژە جمهوری آذربایجان، روبن وارطانیان، نخست‌وزیر پیشین منطقە خودمختار قرەباغ، را دستگیر کردەاند. همزمان مقام‌های ارمنستان می‌گویند تا بعدازظهر امروز، به وقت محلی بیش از ۵۰ هزار پناهجوی ارمنی، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ارمنی‌های ساکن قره‌باغ به ارمنستان پناه آورده‌اند.

روبن وارطانیان بازرگان است و از نوامبر ۲۰۲۲ مدتی کوتاه ریاست دولت جدایی‌طلب قره‌باغ را برعهده داشت. او در میان هزاران نفری بود که از قره‌باغ راهی ارمنستان شده‌اند.

کسری ناجی، خبرنگاربی‌بی‌سی فارسی، که در مرز ارمنستان و آذربایجان است، می‌گوید «اولین واکنش مردم این بود که بازداشت او نشان می‌دهد که هیچ کس امنیت ندارد هر لحظه هر کسی می‌تواند بازداشت شود.»

اکنون گزارش می‌شود نزدیک به ۵۰ هزار نفر از ارمنی تبارهای قره‌باغ کوهستانی پس از تصرف این منطقه به دست جمهوری آذربایجان در هراس از تصفیه قومی از این منطقه گریخته‌اند.