مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان: کدام دولت ملت خود را می‌کشد؟

6

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه امروز با یادآوری کثرت اعدام‌ زندانیان بلوچ در هفته گذشته، سرکوب منتقدان و معترضان و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، بار دیگر حکومت را مورد انتقاد قرار داد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان که در خطبه‌های نماز جمعه خود در ماه‌های اخیر همواره از رویکرد حکومت انتقاد کرده، در خطبه امروز گفت: «در سیستان و بلوچستان آب برای کشاورزی نیست، هوا گرم است و شغلی وجود ندارد. آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام می‌کنید؟»

مولوی عبدالحمید گفت که استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد جمعیت جوان را دارد و خطاب به مقامات گفت: «مردم و جوانانش شغل و تحصیلات ندارند، نه آموزشی به آن‌ها دادید، نه شغلی ایجاد کردید و تنها هنرتان اعدام است.»

به گفته فعالان بلوچ در هفته گذشته دست‌کم بیست زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف اعدام شده‌اند. آنها در پرونده‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و قتل مجرم شناخته شده بودند.