میرحسین موسوی خواهان قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس موسسان «برای نجات ایران» شد

03

میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز، از سیاستمداران ناراضی در ایران و آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شده و گفته موضوع باید در یک همه‌پرسی آزاد به تایید مردم ایران برسد. این پیام در وب‌سایت کلمه نزدیک به آقای موسوی منتشر شده است.

آقای موسوی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات به نتایج آن خواستار اجرای بدون کم و کاستی قانون اساسی جمهوری اسلامی بود در تازه‌ترین پیامش با یادآوری شعار خود گفته «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست».

آقای موسوی ضمن طرح درخواست تدوین قانون اساسی جدید برای ایران گفته پیش‌نویس این قانون پس از همه‌پرسی باید در یک «انتخابات آزاد و منصفانه» به همه‌پرسی گذاشته شود و مجلس موسسان تشکیل و در نهایت مصوبه آن به اجرا درآید.

طرح میرحسین موسوی «برای نجات ایران» چه می گوید؟