خانواده ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، خبر دادند که قرار است پس از شش ماه که از زندانی شدن او می‌گذرد، جلسه محاکمه‌ای برای او برگزار شود.

بنا بر بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، خانم تقوی که ۶۶ سال دارد، قرار است روز هشتم اردیبهشت در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شود.

وکلای ناهید تقوی همچنان به پرونده او دسترسی ندارند و مشخص نیست که به آنان اجازه دیدار با موکل‌شان پیش از برگزاری جلسه دادگاه داده خواهد شد یا خیر. اتهامات این معمار بازنشسته نیز مشخص نیست.

خانم تقوی که بیشتر دوران بازداشت را در سلول انفرادی به سر برده، پس از وقفه‌ای کوتاه، حدود سه هفته پیش بار دیگر به انفرادی بند دو الف زندان اوین منتقل شد.

ناهید تقوی یکی از چند شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران است.

جمهوری اسلامی متهم است که از این زندانیان به عنوان گروگان و برای امتیازگیری در مذاکره با کشورهای غربی استفاده می‌کند، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند.