نخستین اجرای باله ‘زال و رودابه’ در تاجیکستان

برای نخستین بار بعد از ۴۰ سال وقفه دوباره یک باله تاجیکی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، به روی صحنه رفته است. باله “زال و رودابه”، اثر آهنگساز “شهرت عشورف”در تئاتر اپرا و باله صدرالدین عینی شهر دوشنبه اجرا ‌شد. این باله بر اساس داستانی حماسی از “شاهنامه” فردوسی تهیه شده است. استاد رقص و تهیه کننده این باله ماریا لِویتسکا هنرپیشه سرشناس روس است. این باله روزهای ۱۳ تا ۲۵ نوامبر به نمایش درآمد.
12
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
13
نخستین اجرای باله “زال و ورودابه”در تاجیکستان
14
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
15
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
16
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
17
نخستین اجرای باله “زال و روددابه” در تاجیکستان
18
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
19
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” درتاجیکستان
20
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
21
نخستین اجرای “زال و رودابه” در تاجیسکتان
22
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
22
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
25
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
25
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
27
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
28
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
29
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
30
نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان

نخستین اجرای باله “زال و رودابه” در تاجیکستان
هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.