نفت گران شد؛ دولت ایران چقدر پول در می‌آورد؟

قیمت نفت درحال بالا رفتن است. خبر خوبی برای حکومت‌هایی که به فروش نفت وابسته هستند. ایران یکی از این کشورها است که باتوجه به شرایط اقتصادی‌اش و کسری بودجه مزمن دولت، از بالا رفتن قیمت نفت سود می‌برد.

با توجه به اینکه کلیات بودجه سال آینده اخیرا تصویب شد، و قیمت نفت بخشی اساسی از آن است، سوال اینجاست که دولت از این افزایش قیمت، چقدر پول در می‌آورد؟

در بودجه دولت، به اینکه در سال باید چقدر نفت با چه قیمتی فروخته شود اشاره‌ای نمی‌شود، بلکه تنها درآمدی که دولت برآورد کرده برای گذران امورات کشور نیاز دارد، آمده است. اما می‌شود از همین عددها مقدار نفتی که دولت باید بفروشد و قیمتی که برای تبدیل درآمدهای دلاری به ریالی در نظر دارد (نرخ ارز) را حساب کرد.

در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران، حدود ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است. فرض کنید با ادامه روند افزایش قیمت نفت، ایران بتواند نفتش را بشکه‌ای ۶۵ دلار بفروشد، چقدر درآمدش بیشتر می‌شود؟

قبل از پاسخ به این سوال، باید در نظر گرفت که حدود ١٥ درصد درآمد نفتی دولت، برای هزینه‌های تولید نفت و هزینه‌های اکتشاف و تعمیر و توسعه به وزارت نفت باز می‌گردد که باید از درآمد کسر شود. ۳۲ درصد درآمد هم باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که آن را هم جزو درآمد نفتی دولت حساب می‌کنیم چون در نهایت باید خرج توسعه شود.

حالا جدول زیر جواب سوال را به صورت تقریبی می‌دهد. با این توضیح که محاسبات بر اساس برآوردها و تقریبی است.

برآورد قیمت هربشکه نفت فروش نفت (میلیون بشکه در روز) قیمت دلار (تومان) درآمد در ماه سهم هر ایرانی در ماه
نفت ۵۵ دلاری ۲/۶۳ ۳۸۵۴ ۱۴ هزار میلیارد تومان ( ۴ میلیارد دلار) ۱۸۰ هزار تومان (۴۷ دلار)
نفت ۶۵ دلاری ۲/۶۳ ۳۸۵۴ ۱۷ هزار میلیارد تومان (۴/۵ میلیارد دلار) ۲۱۲ هزار تومان (۵۵ دلار)

با این حساب، اگر قیمت نفت به ۶۵ دلار در بشکه برسد، سهم هر ایرانی از فروش نفت (با کسر هزینه‌های شرکت نفت) برابر با ۲۱۲ هزار تومان در ماه خواهد بود که نشان می‌دهد، این باور عمومی که درآمدهای نفتی ایران “هنگفت” است، واقعیت ندارد. چراکه دولت باید با این پول، هزینه‌های عمومی را هم بپردازد، مثل امنیت، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و غیره.

You may also like...