نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای: ما در گفت‌وگوها کوتاهی نکردیم

۰۴

علی باقری کنی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده اتمی ایران گفت که تهران در مذاکرات «کوتاهی» نکرده و آماده ادامه مذاکرات احیای توافق اتمی برجام است.

آقای باقری کنی به پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان حکومت ایران گفت: «موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها که در دولت کنونی کشورمان از ابتدا ادامه پیدا کرد و تا به امروز ادامه دارد، در چارچوب خطوط قرمز کشورمان و با هدف استیفای منافع و حقوق ملت ایران ادامه دارد و ایران همواره در قالب آن جدیت داشته است».

مذاکرات احیای برجام که فروردین ۱۴۰۰ آغاز شده بود از تابستان سال جاری متوقف شده است. آمریکا و دولت های اروپایی می گویند ایران توافقی را که در آستانه نهایی شدن بود با طرح درخواست های فراتر از برجام به توقف کشانده است.

پس از شروع اعتراضات به حکومت که از اواخر شهریور ماه آغاز شد، آمریکا اعلام کرد که مذاکرات اتمی از اولویت دولت این کشور خارج شده است.