نوبل اقتصاد برای تحقیق درباره تاثیر تغییرات اقلیمی و رشد پایدار

جایزه نوبل اقتصاد به ویلیام نوردهاس و پال رومر به خاطر مطالعات در زمینه رشد پایدار اعطا شده است.

تحقیقات این دو اقتصاددان آمریکایی بر چگونگی تاثیر تغییرات اقلیمی و فنی بر اقتصاد متمرکز است.

آکادمی علوم سوئد گفت که این دو “به پاره ای از عاجل ترین سوالات زمانه” درباره چگونگی دست یافتن به رشد پایدار پاسخ گفته اند.

آنها جایزه ۹ میلیون کرونی – تقریبا معادل یک میلیون دلار آمریکا – را میان خود تقسیم خواهند کرد.

به گفته کمیته نوبل پروفسور نوردهاس از دانشگاه ییل اولین کسی است که مدلی برای تشریح تعامل میان اقتصاد و شرایط اقلیمی خلق کرده است.

پروفسور رومر از دانشکده اقتصادی استرن در دانشگاه نیویورک هم نشان داده است که نیروهای اقتصادی چطور تمایل شرکت ها برای خلق ایده های تازه و نوآوری را شکل می دهند.

در بیانیه آکادمی آمده است: “یافته های آنها به طور قابل توجهی ابعاد آنالیز اقتصادی را با ساختن مدل هایی که چگونگی تعامل اقتصاد بازار با طبیعت و دانش را نشان می دهد گسترش داده است.”

پروفسور رومر پس از اعلام خبر دریافت جایزه به خبرنگاران گفت: “فکر می کنم خیلی ها فکر می کنند که حفاظت از محیط زیست آنقدر پرهزینه و سخت است که می خواهند به کلی نادیده اش بگیرند.”

“اما شکی نیست که ما می توانیم در زمینه حفاظت از محیط زیست پیشرفت های بزرگی داشته باشیم بدون آنکه فرصت رشد پایدار را از دست بدهیم.”

جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۶۹ “به بزرگداشت آلفرد نوبل” ایجاد شد. اعطای این جوایز براساس وصیت نامه آلفرد نوبل از سال ۱۹۰۱ شروع شده بود.


پال رومر در زمینه نوآوری در اقتصاد تحقیق کرده است
از آن سال تاکنون اقتصاددانان آمریکایی در دریافت این جایزه پیشتاز بوده اند. تاکنون فقط یک زن برنده نوبل اقتصاد شده: الینور اوستروم در سال ۲۰۰۹.

تحلیل اندرو واکر خبرنگار اقتصادی بی بی سی

وجه اشتراک تحقیقات برندگان امسال این است که آثار جانبی و ناخواسته فعالیت اقتصادی و چگونگی تاثیر آن بر رشد بلندمدت را بررسی کرده اند.

در تحقیقات ویلیام نوردهاس این عوارض جانبی همان پیامدهای منفی تغییر اقلیمی هستند.

او روشی برای بررسی فعالیت اقتصادی و پیامدهای زیست محیطی آن و همچنین ارزیابی تاثیر اقداماتی که برای مقابله با آن گرفته می شود، مثل مالیات کربن، تهیه کرد.

کارهای پال رومر بر آثار مثبت جانبی تغییر فناوری تمرکز داشته. او استدلال کرده که نوآوران اغلب از همه فواید نوآوری خود بهره مند نمی شوند به همین دلیل اگر اقتصاد بازار به حال خود رها شود به اندازه کافی ایده های جدید تولید نمی کند.

او می گوید رسیدگی به این مشکل نیازمند اقدام دولت برای تشویق نوآوری بیشتر مثل کمک به تحقیقات و توسعه است.

You may also like...