نیروهای عراقی برای پیشروی به سوی فرودگاه موصل آماده می شوند

نیروهای عراقی آماده می شوند تا به سمت فرودگاه موصل در حاشیه جنوبی شهر پیشروی کنند. بیش از سه هفته است که عملیات برای پس گرفتن موصل آغاز شده و حدود صدهزار نیرو این شهر را محاصره کرده اند اما فقط در بعضی مناطق شرقی توانسته اند نفوذ کنند. داعش از تک تیراندازها و بمبگذاران انتحاری استفاده می کند که کار را برای نیروهای عراقی سخت کرده. همزمان خبر می رسد در بخش دیگری از موصل داعش بیست نفر را به خاطر همکاری و جاسوسی برای دشمن کشته. از سوی دیگر هم عفو بین الملل از دولت عراق خواسته درباره کشته شدن شش نفر در حومه موصل تحقیق کند. این نهاد حقوق بشر می گوید افرادی که یونیفورم نظامی عراق را به تن داشته اند آنها را اعدام کرده اند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

perabet film izle elektronik sigara diyarbakir escort