هاکان فیدان در تهران؛ ایران درباره مسیر ترانزیت مرز با آذربایجان هشدار داد؛ ترکیه خواستار همکاری سوریه درباره پ‌ک‌ک شد

03

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، که به تهران سفر کرده است امروز با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت وزیر امور خارجه ایران انجام شده است. آقای فیدان گفت «دولت سوریه در بحث پ‌ک‌ک با ما همکاری بیشتری داشته باشد» و خبر داد که «در روزهای آتی پذیرای رئیسی رئیس جمهور ایران در ترکیه خواهیم بود.»

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه، آقای امیرعبداللهیان گفت «محدود کردن مسیرهای تاریخی ترانزیتی موجود در منطقه را هرگز برنخواهیم تافت».

احتمالا اشاره وزیر خارجه ایران به نگرانی از احداث کریدور زمینی «زنگزور» است. زنگزور نام تاریخی منطقه‌ای در نخجوان است که می‌تواند نخجوان و باقی خاک جمهوری آذربایجان را به یکدیگر وصل کند.

فعال شدن این مسیر زمینی که از حمایت ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار است ارتباط زمینی آسیا و اروپا را بدون نیاز به عبور ترانزیت از ایران تسهیل می‌کند.