هشدار دستیار نظامی رهبر ایران به کشورهای جنوب خلیج فارس؛ «بین رسانه‌ها و امنیتشان، یکی را انتخاب کنند»

11

دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی به کشورهای جنوب خلیج فارس هشدار داده که اگر در مسائل ایران دخالت کنند، تاوان آن را خواهند داد.

یحیی رحیم صفوی با اشاره به این کشورها اما بدون نام بردن از آنها گفته است که بین امنیت و رسانه‌هایشان یکی را انتخاب کنند.

مشاور عالی فرمانده کل قوای ایران گفته است که آنها از جاسوسان برای نفوذ در ایران استفاده کرده‌اند اما شواهدی برای سخنانش ارائه نکرد.

آقای رحیم صفوی در مراسم سالگرد کشته شدن حسن تهرانی مقدم، کشورهای حاشیه خلیج فارس را «صحرا نشین» خطاب کرد و گفت: «شما کشورهای ضعیفی هستید و بدانید آمریکایی‌ها در موقع خطر از شما حمایت نمی‌کنند همانطور که از شاه ایران حمایت نکردند».

حسن تهرانی مقدم، فرمانده سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران و از پایه‌گذاران برنامه موشکی ایران، یازده سال قبل در اثرانفجار در یک پایگاه سپاه در ملارد در غرب تهران کشته شد.