هفت روز تا انتخابات اسپانیا؛ نظرسنجی‌ها از سقوط چپ‌ها و تشکیل دولت راست‌گرا حکایت دارد

۷

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از پیشتازی «حزب مردم» (راست میانه) نسبت به حزب حاکم کارگران سوسیالیست حکایت دارد اما تشکیل دولت راست‌گرا را منوط به ائتلاف میان راست‌های میانه و افراطی نشان می‌دهد.

بر پایه نتایج ۵ موسسه افکارسنجی، حزب مردم (PP) که در حال حاضر ۸۹ کرسی پارلمان اسپانیا را در اختیار دارد، بین ۱۳۱ تا ۱۵۱ کرسی را در پارلمان تازه کسب خواهد کرد ولی در تصاحب اکثریت مطلق پارلمان ۳۵۰ نفری این کشور ناکام خواهد ماند.

اما حزب راست افراطیِ وکس با وجود ریزش کرسی‌هایش نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۹، به طور متوسط کنترل ۳۶ کرسی را همچنان در اختیار خود نگاه خواهد داشت. در این صورت، ائتلاف حزب مردم و وکس جمع کرسی‌های تحت سطله آنها را به آستانه ۱۷۶ کرسی لازم برای کسب اکثریت مطلق پارلمان و تشکیل دولت می‌رساند؛ ائتلافی که می تواند منجر به نخست وزیر شدن آلبرتو نونز فیخو، رهبر حزب مردم شود.

نتایج این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) به رهبری پدرو سانچز، نخست وزیر، از بین ۱۲۰ کرسی فعلی می‌تواند ۹۸ تا ۱۱۵ کرسی را نگاه دارد.

البته رقابت میان سومار (ائتلاف جدیدی از احزاب چپ‌گرا) و حزب مهاجر ستیزِ وکس شانه به شانه گزارش شده است، به طوری که ائتلاف جدید چپ‌ها احتمالا ۲۵ تا ۳۹ کرسی پارلمان را از آن خود خواهد کرد که به معنای حفظ وزن فعلی آنها در پارلمان خواهد بود ولی شکل‌گیری ائتلاف میان آن و حزب کارگران سوسیالیست نمی‌تواند ادامه حاکمیت چپ‌ها بر اسپانیا را تضمین کند.

بدین ترتیب، سرنوشت دولت آتی اسپانیا به میزان موفقیت احزاب راست و چپ محلی و نیز این که بین سومار و وکس کدامیک جایگاه سوم را با اقتدار بیشتری تصاحب کنند، گره خورده است.