شما را به همایش نه به جمهوری اسلامی دعوت می‌کنیم:

همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران یکشنبه، ۵ اردیبهشت برابر با ۲۵ آوریل سال ۲۰۲۱ ساعت ۸:۳۰ بعد از ظهر به وقت ایران برابر با ۶ بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا و ۹ صبح به وقت غرب آمریکا.

در شبکه «زوم» به نشانی زیر:

https://us02web.zoom.us/j/85333743701?pwd=R2JmWlloYUdrT3RzNHJtc2NQY1N1dz09

na.jpg