همزمان با آبی و سفید شدن مراکز قدرت، حامیان فلسطینیان در نقاط مختلف جهان تجمع کردند

۰۰۰۲

در حالی که کاخ‌سفید، پارلمان بریتانیا، برج ایفل، سالن اپرا سیدنی و چندین ساختمان و بنای مشهور جهان در همبستگی با اسرائیل امشب با نورپردازی سفید و آبی شده‌اند، حامیان فلسطینیان در لندن، سیدنی، نیویورک و چند شهر دیگر تجمع‌های حمایتی برپا کردند.

پاریس - ایفل
Image caption: برج ایفل در پاریس به رنگ آبی و سفید درآمده و پرچم اسرائیل بر پایه‌های آن نقش بسته
کاخ سفید
Image caption: کاخ سفید در قلب واشنگتن دی‌سی با نورهای آبی و سفید در همبستگی با اسرائیل درآمده است
پارلمان بریتانیا
Image caption: پارلمان بریتانیا در کنار رودخانه تمز لندن با رنگ های سفید و آبی پرچم اسرائیل نورپردازی شده است
سالن اپرا سیدنی
Image caption: سالن اپرا سیدنی در حالی به رنگ سفید و آبی درآمد که حامیان فلسطین هم در برابر آن تجمع برپا کرده بودند
لندن
Image caption: در لندن حامیان فلسطینیان برابر سفارت اسرائیل و همچنین در مرکز این شهر نظیر میدان پیکادلی تجمع کردند
نیویورک
Image caption: در نیویورک هم حامیان فلسطینیان با برداشتن پرچم و انداختن چفیه به خیابان آمدند