محمدمحسن بیگی، مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش ایران گفته است که واکسیناسیون دانش‌آموزان در مهرماه آغاز ونسبت به بازگشایی تدریجی مدارس از اوایل یا اواسط آبان ماه اقدام می شود و “واکسیناسیون دانش آموزان از ۲۸ شهریورماه در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته است”.

به گفته آقای بیگی، واکسیناسیون دانش‌آموزان براساس اولویت مقاطع تحصیلی بالاتر انجام می‌شود ولیکن در عین حال گفت: “بنایی برای بازگشایی حضوری مدارس در شهرهای بزرگ، مراکز استان ها و مدارس پرتراکم در مهرماه نداشتیم و برنامه واکسیناسیون دانش آموزان تاثیری در این روند ندارد”.

انجام واکسیناسیون دانش‌آموزان در مهر و بازگشایی حضوری مدارس از آبان مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش: در مهرماه واکسیناسیون انجام و نسبت به بازگشایی تدریجی مدارس از اوایل یا اواسط آبان ماه اقدام می‌شود.
۷