همزمان با تداوم اعتصاب گسترده کارگران صنایع نفت و گاز ایران، حسن روحانی، رئیس جمهور، روز چهارشنبه گفت که مشکلی در تولید و توزیع و صادرات نفت به وجود نیامده و مسئله کارگران به صنعت نفت «ربطی ندارد».

رئیس جمهور ایران از یک سو قول پیگیری و حل مشکلات کارکنان صنعت نفت را داده و از سوی دیگر مشکل دیگر کارگران را به پیمانکاران مرتبط دانسته و گفته است که «این مشکل ربطی به صنعت نفت ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه، ۹ تیرماه، گفت که دولت به مشکلات برخی از کارکنان و کارگران توجه دارد و «به این کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول می‌دهم مشکل آنها را حل می‌کنیم. نمی‌گذاریم از نظر حقوق و دستمزد مشکل داشته باشند.»

بیش از یک هفته است که گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه و گسترش اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است.

هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شاغل در ۶۶ شرکت در هشت استان ایران از روز ۲۹ خرداد اعتصاب کرده‌اند، اعتصاب‌هایی که منجر به تعطیلی بخش های متعددی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در چند استان‌ شده است