واکنش وزیر کشور ایران به بیانیه میرحسین موسوی: دشمنان انقلاب از حامیان اصلی این بیانیه هستند

03

در ادامه واکنش‌ها به بیانیه میرحسین موسوی، وزیر کشور ایران گفته که «صهیونیست‌ها و دشمنان انقلاب از حامیان اصلی این بیانیه» هستند.

یک هفته پیش سایت کلمه منسوب به نزدیکان میرحسین موسوی، سیاستمدار ایرانی که بیشتر از یک دهه است در حبس خانگی قرار دارد، گزارش داد که آقای موسوی در نوشته‌ای تازه «درباره جانشینی موروثی رهبری» هشدار داده است.

آقای موسوی با اشاره به سخنانی از جمله اینکه «پس از مرگ رهبری، فرزندش رهبری شیعیان را به دست می‌گیرد» نوشت «۱۳ سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟»

اشاره آقای موسوی به مطرح شدن نام مجتبی خامنه‌ای، فرزند آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ۸۲ ساله جمهوری اسلامی است که در برخی از محافل سیاسی از او به عنوان جانشین احتمالی پدرش یاد شده است.

این خبر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت که تازه ترین آنها واکنش وزیر کشور ایران است.