واکنش کشورهای اسلامی به قرآن‌سوزی در سوئد؛ جلوگیری از لگدمال کردن قرآن در تجمع ایرانیان در آلمان

8

شست اضطراری سازمان همکاری اسلامی با هدف موضعگیری مشترک برای مقابله با قرآن سوزی برگزار شده است. ساعاتی پیش از این نشستدو عراقی بیرون پارلمان سوئد نسخه‌ای از قرآن را سوزاندند.

این دو عراقی ابتدا نسخه‌ای از قرآن را لگدمال کردند و سپس آن را به آتش کشیدند. این دو نفر یک ماه پیش هم در مقابل ورودی مسجد اصلی استکهلم، پایتخت سوئد، نسخه‌ای از قرآن را آتش زده بودند.

سالوان نجم یکی از این افراد، پیشتر گفته بود تا زمانی که در سوئد قرآن ممنوع نشود به سوزاندن آن ادامه خواهد داد.

پیشتر در دو کشور سوئد و دانمارک افرادی قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، را سوزاندند. این اقدام خشم بسیاری از کشورهای مسلمان را برانگیخت.