یک عضو سابق وزارت خارجه بریتانیا رویکرد این وزارتخانه در تخلیه شهروندان افغان در معرض خطر پس از تصرف این کشور توسط طالبان را “ناکارآمد” و “پر از هرج و خرج” توصیف کرده است.

رافائل مارشال، که تا زمان کناره‌گیری از وزارت خارجه در ماه سپتامبر از کارمندان ارشد این نهاد بود گفته است که در ستاد بحران این وزارتخانه تعداد کافی کارمند وجود ندارد و افزوده که گزینش افغان‌هایی که توسط هواپیماهای بریتانیایی از آن کشور خارج شدند “بدون برنامه و ناکافی” بود.

وی افزوده است که به دلیل کمبود نیرو، هزاران ایمیل حاوی درخواست کمک از بریتانیا خوانده نشد.

این مقام سابق وزارت خارجه بریتانیا در گواهی کتبی ارائه شده به کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور گفته است که احتمالا تا ۱۵۰۰۰۰ شهروند افغان که به دلیل ارتباط با بریتانیا در معرض خطر قرار داشتند درخواست کردند از افغانستان تخلیه شوند اما به کمتر از ۵ درصد آنان کمک شد.

وی افزوده است که “واضح است که برخی از کسانی که برجا گذاشته شدند تا کنون به دست طالبان به قتل رسیده‌اند.”

خروج

منبع تصویر، MOD VIA PA MEDIA

به گفته مقام وزارتخارجه بریتانیا برنامه خارج کردن افغان‌ها با هرج و مرج همراه بود