سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران “با توجه به گزارشات واصله از روسیه در خصوص شیوع کرونا” خواستار لغو پروازها از روسیه و بالعکس شد.

آقای نمکی در نامه‌ای به سخنگوی ستاد کرونا خواستار برگزاری فوری “جلسه کمیته امنیتی – اجتماعی ستاد کرونا” و گرفتن “تصمیمات فوری” شده است.

نمکی خواستار لغو پروازها به مسکو شد در نامه وزیر بهداشت به سخنگوی ستاد کرونا آمده است: باتوجه به گزارشات واصله از روسیه در خصوص شیوع #کرونا ضروری است، موضوع توقف پروازها به مقصد مسکو و بالعکس سریعا در جلسه کمیته امنیتی – اجتماعی ستاد کرونا مطرح و تصمیمات فوری اتخاذ شود.

c