وزارت آموزش و پروش (معارف) طالبان می‌گوید تا هنوز در مورد آغاز مدارس دخترانه تصمیمی نگرفته است.

در اعلامیه‌ای که امروز در فیسبوک وزارت معارف نشر شده آمده که خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی درباره آغاز مدارس دخترانه نشر می‌شود “یک شایعه نشأت گرفته از ذهنیت های مخرب و مغرض بوده و هیچ گونه بنیاد و اساس ندارد.”

در این اعلامیه آمده که وزارت معارف طالبان “تا هنوز در مورد آغاز روند تعلیمی مکاتب طبقه اناث (دختران) تصمیم نگرفته و کار روی طرح بازگشایی مکاتب طبقه اناث جریان دارد”.

شنبه گذشته مدارس در افغانستان بدون حضور دختران باز شدند.