وزیر خارجه آلمان: برای تروریستی دانستن سپاه زمینه حقوقی در اتحادیه اروپا وجود ندارد

4

وزیر خارجه آلمان گفت به نظر کارشناسان حقوق اتحادیه اروپا قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های «تروریستی» این اتحادیه مبنای قانونی ندارد.

آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان امروز گفت: «فعلا ما زمینه حقوقی در اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی را نداریم.»

خانم بربوک پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل این موضوع را عنوان کرد. در پایان همین نشست اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را برای ۳۲ فرد و دو نهاد جمهوری اسلامی اعلام کرد.

این در حالیست که امروز در بروکسل هزاران ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از کشورهای مخنلف گردهم آمدند و مهم‌ترین خواسته‌شان این بود که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های «تروریستی» قرار دهد.

حدود یک ماه پیش جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای «تروریستی»، ابتدا باید دادگاه یکی از کشورهای عضو حکم صادر کند تا این اتحادیه بتواند وارد عمل شود.