حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه ایران اعلام حماس بعنوان یک گروه تروریستی در بریتانیا را محکوم کرد.

آقای امیرعبدالهیان در حساب توییتر خودش نوشت “حقوق ملت فلسطین را نمی‌توان با وارونه جلوه دادن واقعیات پایمال کرد. راه حل سیاسی فلسطین در برگزاری رفراندوم با مشارکت ساکنان اصیل فلسطین (مسلمان، یهودی و مسیحی) نهفته است.”

امروز وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد که حماس در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفته است.