وزیر خارجه ایرلند: در روز دوشنبه در اتحادیه اروپا برای افزایش تحریم حقوق بشری ایران تصمیم می‌گیریم

01

وزیر خارجه ایرلند روز پنج‌شنبه گفت که انتظار دارد در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، تحریم‌های ایران افزایش یابد.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته بود که اتحادیه اروپا به زودی تحریم نهادها و اشخاصی را که در سرکوب معترضان دست دارند، افزایش خواهد داد.

به گزارش رویترز، سایمون کاونی، وزیر خارجه ایرلند گفت: «من فکر می‌کنم که اتحادیه اروپا تحریم‌ها را به اشخاص و نهادهای بیشتر گسترش خواهد داد و ما شاهد یک اقدام یکپارچه و قدرتمند از سوی اتحادیه اروپا خواهیم بود.»

به گفته سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، افزایش تحریم ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه نیز در همین جلسه بررسی خواهد شد.

سرکوب گسترده معترضان در ۸۲ روز اخیر موجب شده تا بسیاری از کشورهای غربی، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، بریتانیا، آمریکا و کانادا برخی از اشخاص و نهادها را به اتهام دست داشتن در سرکوب‌ها تحریم کنند.