انقلاب سلول‌های بنیادین در درمان بیماری‌های قلبی

دانشمندان بریتانیایی می گویند یک پج یا وصله قلبی که شامل میلیون‌ها سلول است می تواند به ترمیم سلول های آسیب دیده در سکته قلبی کمک کند. زمان سکته قلبی، این عضو بدن دچار کمبود اکسیژن می شود و بخشهایی از آن از بین می رود. این وصله که سه سانتی متر درازا دارد، بعد از مدتی به عضله سالم تبدیل می شود. دانشمندان می گویند آزمایش این وصله روی حیوانات نشان داده که این روش امن است و انتظار می رود آزمایش آن روی انسان ها از دو سال دیگر آغاز شود.