وکیل بهاره هدایت: در اعتصاب ۸ کیلو وزن کم کرده و به سختی راه می‌رود؛ اعتراض به «مداخله مخرب» در دانشگاه

7

وکیل بهاره هدایت زندانی سیاسی سرشناس در ایران، می‌گوید او در اعتصاب غذا ۸ کیلو وزن کم کرده است و به سختی راه می‌رود. همزمان در تازه‌ترین واکنش‌ها به اخراج‌ها و قطع همکاری با اساتید دانشگاه، شماری از دانشجویان دانشگاه هنر نسبت به «بهانه‌جویی و مخاصمات بیرون دانشگاهی» هشدار دادند.

زهرا مینویی وکیل بهاره هدایت امروز در توئیتی نوشت «در ملاقات امروز خانواده با بهاره هدایت مشخص شد که ایشان بعد از ده روز اعتصاب غذا ۸ کیلو وزن کم کرده و در حال حاضردچار، ضعف شدید و تپش قلب است به گونه‌ای که با کمک یک مامور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید.»

خانم هدایت با وجود درخواست ۷۰ فعال دانشجویی سابق و فعلی از بهاره هدایت برای پایان دادن به اعتصاب غذا او اعلام کرده به اعتصاب غدایش ادامه خواهد داد.

برخی از فعالان سیاسی آشنا با خانم هدایت از اراده او به ادامه اعتصاب غذا و پیامدهای آن برای او ابراز نگرانی کرده‌اند.