پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک‌ موج جدید یهودی‌ستیزی را محکوم کرد

۹

پاپ فرانسیس در نامه‌ای که روز شنبه (سوم فوریه) منتشر شد، اعلام کرد که جنگ بین اسرائیل و حماس «در افکار عمومی جهان اختلافاتی ایجاد کرده که گاهی اوقات به شکل‌هایی از یهودستیزی و ضدیت با نژاد سامی متبلور می‌شود.»

همزمان با افزایش هجمه‌ها علیه یهودیان سراسر جهان، پاپ فرانسیس همه اشکال یهودی‌ستیزی و ضدیت با نژاد سامی را محکوم کرد و این قبیل اقدامات را «گناهی در برابر خدا» خواند.

پاپ آرژانتینی در نامه خود خطاب به «برادران و خواهران یهودی در اسرائیل» نوشت: «(کلیسا) هر شکلی از یهودی‌ستیزی و ضدیت با نژاد سامی را رد می کند و مظاهر نفرت‌پراکنی نسبت به یهودیان و یهودیت را همچون گناهی در محضر خداوند، بی‌چون و چرا محکوم می‌کند.»

وی افزود: «در همراهی با شما، ما کاتولیک‌ها نیز به شدت نگران افزایش هولناک هجمه‌ها به یهودیان در سراسر جهان هستیم. امیدوار بودیم که نسل‌های جدید دیگر هیچگاه چنین عملی را

تکرار نخواهند کرد.»

در همراهی با شما، ما کاتولیک‌ها نیز به شدت نگران افزایش هولناک هجمه‌ها به یهودیان در سراسر جهان هستیم. امیدوار بودیم که نسل‌های جدید دیگر هیچگاه چنین عملی را تکرار نخواهند کرد

پاپ خاطرنشان کرد که جنگ‌‌ها و گروه‌بندی‌ها «همچون یک جنگ جهانی جسته وگریخته» در سرتاسر جهان در حال افزایش است و به زندگی بسیاری از مردم ضربه می‌زند.

دعا برای تحقق صلح

پاپ فرانسیس ۸۷ ساله حمله گروه فلسطینی حماس در هفتم اکتبر از غزه به جنوب اسرائیل را محکوم کرده است. او همچنین چندین بار گفته است که برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین به راه حل دو کشوری نیاز است.

پاپ در نامه خود بار دیگر خواستار آزادی گروگان‌هایی شد که هنوز در دست نیروهای فلسطینی هستند.

وی با بیان اینکه قلبش با دیدن درگیری در سرزمین مقدس و تفرقه و نفرت ناشی از آن پاره پاره شده است، گفت که جهان با «خوف و درد» به حوادث جاری در این منطقه نگاه می‌کند.

او قرابت و محبت خود با جامعه یهودیان «به ویژه آنهایی که در غم، درد، ترس و حتی خشم به سر می برند» را به اشتراک گذاشت و درخواست خود برای پایان دادن به جنگ را تکرار کرد.

بحران انسانی شدید

 پاپ در نامه خود اشاره‌ای هم به مردم فلسطینی می‌کند. او در متن خود آورده است که برای تحقق صلح دعا می‌کند. «قلب من به شما، به سرزمین مقدس، به تمام مردم ساکن آن چه اسرائیلی و چه فلسطینی نزدیک است، و دعا می‌کنم که آرزوی صلح درون همه افراد غالب شود.»

پاپ همچنین افزود که «پاسخ نظامی محکم» اسرائیل به حمله هفتم اکتبر حماس «باعث بحران انسانی با شدت استثنایی و رنج باورنکردنی مردم شده است.»